پست الکتریکی:

s.tmrg@yahoo.com

شماره تماس:

۰۲۱-۶۶۱۲۰۴۶۳ – ۰۲۱-۶۶۱۲۲۹۸۵ – ۰۲۱-۶۶۱۲۰۳۶۹ – ۰۲۱-۶۶۱۲۰۳۵۳ – ۰۲۱-۶۶۱۲۸۶۳۲

شماره موبایل:

۰۹۱۲-۵۱۱۸۴۵۴ – ۰۹۰۱-۴۷۹۷۵۷۵ – ۰۹۳۶-۲۷۰۷۴۶۸ – ۰۹۳۹-۴۴۸۰۳۵۱

آدرس:

تهران- میدان انقلاب- جنب سینما مرکزی- کوچه مهرناز- ساختمان ۱۱۰- نیم طبقه اول.

  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .